English

Mijn aanpak is simpel: ik werk afgestemd op jouw vraag en situatie, op jouw tempo, en ontmoet je waar jíj bent. Samen werken we gericht aan jouw doelen, waarbij ik gebruik maak van wat er in onze interactie naar boven komt. Ik draag creatieve methoden en perspectieven aan die daarbij passen - waarbij het helemaal aan jou is of je dat avontuur aangaat: het is immers jouw pad.

De relatiepad metafoor

Ik maak gebruik van de metafoor van een relatiepad: iedereen heeft een persoonlijk relatiepad, waarop ze verdwaald kunnen raken, steeds in dezelfde 'lus' terecht kunnen komen, en/of obstakels kunnen tegenkomen.

Dat betekent echter ook dat je er overzicht over kunt krijgen! Door te kijken naar het reeds afgelegde relatiepad en de ideeen over relaties die je tot nu toe hebt ontwikkeld. Als je weet waar je staat, kun je veel bewuster een visie formuleren van waar je naartoe wilt.

Wat ik relatiepad noem is dus veel meer dan het pad wat je in één enkele relatie doormaakt - ook al kan dat nuttige informatie geven. In mijn visie omvat jouw relatiepad alle keuzes op het gebied van relaties, relatie-relevante gebeurtenissen en culturele invloeden die je tijdens je leven hebt ervaren, die je gebracht hebben naar waar je nu bent en beïnvloeden waar je naartoe neigt te gaan gaan. Het is dus als de 'loopbaan' van je relaties.

Twee basisroutes

Binnen mijn benadering van relatiewerk, die ik 'verbindingsinzicht en ontwarringskunde' noem, zijn er twee basisroutes, die ook gecombineerd kunnen worden. Ze vullen elkaar vaak heel mooi aan:

  • De één is een intuïtieve en meer therapeutische counseling-route waarbij we diepgaand werken met specifieke situaties of ervaringen die jij inbrengt.
  • De ander is een meer meta-analytische weg van (zelf)onderzoek, waarbij je onder mijn begeleiding gestructureerd je relatielandschap in kaart brengt.

In beide gevallen bied ik maatwerk: methoden, -perspectieven en -oefeningen aan die zijn afgestemd op jou als persoon en jouw specifieke situatie en doelen. Waarbij het einddoel van onze samenwerking is dat jij vol vertrouwen jouw eigen relatiepad leert navigeren.

Weten welke route het beste bij jou past? Neem contact op, dan plannen we een kort gesprek in.

Patronen en mijn rol in jouw proces

In het kijken naar waar je vandaan komt, naar wat je hebt meegemaakt, en waar (je denkt dat) je heen wilt, ontdekken we patronen. Daar ben ik door mijn achtergrond goed in getraind.

Een deel van die patronen is bekend uit de relatiekunde (denk aan onze behoefte aan een bepaalde mate van veiligheid, verbinding en avontuur, aan hechtingsstijlen of traumaresponses). Jouw specifieke ervaringen, keuzes en behoeften maken de patronen tegelijkertijd zo uniek als een vingerafdruk.

Elk traject is dus anders - evenals mijn rol erin:

  • Soms lever ik een 'pit-stop' waar je kort op adem kan komen en snelle input kan krijgen
  • Soms een 'boom' waaronder je kunt uitrusten en diep luisteren naar wat je nou eigenlijk écht wil en nodig hebt
  • Vaak een 'uitkijktoren', van waaruit je met een meta-bril naar je ervaringen op je pad tot nu toe kan kijken, kunt zien waar je bent - en natuurlijk een pad kunt uitstippelen uit een doolhof waar je inzit
  • Niet zelden ben ik de 'vrouw-met-de-lantaarn', die je veilig helpt belichten wat er in de schaduwen van een donker bos of een ondergrondse gang schuilt (wat vaak verrijkender en minder eng is dan je denkt!)
  • Hoe dan ook ben ik een 'reisgids', die je wijst op vriendelijker en bevredigender delen van het relatielandschap en je perspectieven en mogelijkheden aanreikt waar je je nog niet bewust van was.

Cruciaal daarbij is het gegeven dat ik altijd vertrouw op de wijsheid van jouw systeem (waarschijnlijk meer dan je zelf doet...!) Jij bezit namelijk zélf het 'kompas': het gereedschap waarmee je je richting kunt bepalen.

Doel

Aan het eind van onze samenwerking heb je inzicht in waar je staat, waar je vandaan komt, waar je naartoe wil en waar valkuilen en barrières liggen. Je hebt nieuwe, vaak transformatieve, manieren geleerd en geoefend om de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden. En daardoor kun je op een meer betekenisvolle manier keuzes maken - in verbinding met jezelf en anderen.

Resoneert dit? Boek dan een ExploratieSessie. Om waardevolle sessietijd te besparen, vraag ik je meestal om een kort intakeformulier in te vullen. Ik luister vervolgens goed naar jou, naar onze interactie én naar mijn gevoel om te kijken of we een match zijn, en nodig jou uit dat ook te doen.

Heb je meer vragen of wil je eerst kort telefonisch kennismaken, neem dan vooral contact op.

En zie voor antwoorden op praktische vragen ook de veelgestelde vragen op mijn aanbod pagina.